Passing of the crown

@Eddie Goldman II via FB

Joshua, Klitschko and their respective entourages prior to the bout. Credit @Eddie Goldman II via Facebook.

Joshua, Klitschko and their respective entourages prior to the bout. Credit @Eddie Goldman II via Facebook.